Středa, 9. prosince 2020

článků: 5

Olej ze smažení opravdu nepatří do záchodu!

Jak vznikl náš billboard na toto téma? S naším učitelem jsme diskutovali o předvánoční reklamě a měli jsme navrhnout, k čemu bychom případnou reklamní plochu využili my. Se spolužačkou nás netěší, že řada lidí dlouhodobě olej ze smažení vylévá do …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. prosince 2020 13:15 |

Jak vyhovět nové vyhlášce o energetické náročnosti budov?

Od letošního ledna platí v ČR směrnice, podle které musí každý, kdo zažádá o stavební povolení, počítat s novými podmínkami pro hospodaření s energiemi. Jednoduše, energetická náročnost každé nové budovy by se měla co nejvíce blížit nule. Nová …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. prosince 2020 11:55 |

Naplnění vyššího emisního cíle prostřednictvím budov a obnovitelných zdrojů je pro českou ekonomiku příležitost

Evropští lídři budou ve čtvrtek jednat o zvýšení celoevropského emisního cíle na mínus 55 % do roku 2030. V Česku nyní oproti roku 1990 vypouštíme o 35 % emisí méně. Naplnění většiny ze zbývajících 20 p.b. renovacemi budov a rozvojem obnovitelných …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. prosince 2020 11:15 |

Brno zapojí odborníky i občanská sdružení do diskuse o regulaci zeleně

Do vytvoření nového předpisu na regulaci zeleně, jenž umožní lépe plánovat zelené plochy a modrozelenou infrastrukturu ve městě, se Brno rozhodlo zapojit další experty z oblasti rozvoje obcí. Pomůžou hledat nejlepší řešení a formulovat jeho …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. prosince 2020 08:35 |

Vliv jelena siky na mladé smrkové porosty

Poškozování lesa spárkatou zvěří představuje jeden z hlavních problémů našeho lesního hospodářství a myslivosti. Velké nevratné škody vznikají loupáním mladých smrkových porostů spárkatou zvěří. Tento typ poškození má zásadní vliv na produkci dřeva a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. prosince 2020 08:35 |