Úterý, 15. prosince 2020

článků: 7

Modernizační fond by měl zajistit dekarbonizaci české energetiky, pro malé zdroje na střechách a komunitní energetiku jsou …

Hlavním úkolem Modernizačního fondu je přispět k ochraně klimatu a dekarbonizovat českou energetiku. Nerovnoměrné nastavení programu však může komplikovat plnění českých klimatických cílů. Aby je mohlo Česko splnit, potřebuje zejména vybudovat …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 15. prosince 2020 13:45 |

Ministerstvo životního prostředí bude přísněji vyhodnocovat dovozy některých odpadů do ČR

Od počátku roku 2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech. V souvislosti s tím se objevují informace o dopadech nové legislativy na různé odvětví odpadového hospodářství, které Ministerstvo životního prostředí velmi intenzivně vyhodnocuje. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 15. prosince 2020 12:25 |

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2019

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejnilo ke konci září na webových stránkách Integrovaného registru znečišťování IRZ sadu dat za ohlašovací rok 2019. K 31.8.2020 bylo do IRZ …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 15. prosince 2020 10:25 |

Penny Market: Pro dobro všech. Lidí i zvířat

Retailová společnost pozvedla na další úroveň svůj projekt Animal Welfare, jehož cílem jsou lepší podmínky chovu zvířat. K vyšším standardům pro chovy skotu a prasat, než vyžadují předpisy, připojila i nová pravidla pro chov a přepravu kuřat. Na …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 15. prosince 2020 08:25 |

Snižovat emise chtějí i největší světoví znečišťovatelé

Přes 150 zemí světa potvrzuje, že navzdory pandemii koronaviru chce zvýšit své národní závazky na snížení emisí. Většina z nich ale zatím konkrétní plány neupřesnila a v zákoně mají cíl uhlíkové neutrality jen některé. Vyplývá to z aktuální studie …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 15. prosince 2020 08:25 |

Webinář k projektu Možnosti využití DPZ v rezortu MŽP

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, společnost GISAT a Univerzita Karlova spolupracovali v letech 2018-2020 na projektu Analýza stávajících DPZ činností v rezortu MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci financovaném v rámci …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 15. prosince 2020 07:45 |

Mravenec dřevokaz ve smrkových lesích: škůdce nebo pomocník?

V současné době vrcholí ve středoevropských lesích kůrovcová kalamita. Její následky budou dlouhodobé, možná i trvalé. Proto si vědci a odborná veřejnost kladou otázku, jak v budoucnu bránit lesy proti biotickým činitelům tak, aby nepůsobily rozsáhlé …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 15. prosince 2020 07:05 |