Pondělí, 7. prosince 2020

článků: 6

Stavíte rodinný dům? Zahrňte domácí čističku do projektu

Pustit se do stavby vlastního domu je opravdu velké životní rozhodnutí, splněný sen a především významná investice. Na cestě k novému domovu stojí množství překážek. Odpovězte si ihned na otázky, na jakém pozemku bude dům stát, jak bude velký a kolik …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. prosince 2020 17:45 |

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na …

Citace: 496/2020 Sb. Částka: 203/2020 Sb. Na straně (od-do): 5548-5556 Rozeslána dne: 2. prosince 2020 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR Datum přijetí: 23. listopadu 2020 Datum... ...

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. prosince 2020 13:45 |

Offshore wind power plan offers climate hope - provided countries ramp up biodiversity protection

NGOs welcome a proposal to scale up offshore windfarms but raise concerns over its potentially negative impact on marine habitats. In this article, EEB members Seas at Risk outline their take on the plan recently published by the European Commission. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. prosince 2020 13:45 |

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných …

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů Návrh nařízení vlády Ministerstvo životního prostředí Čj. OVA: Čj. předkladatele: …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. prosince 2020 08:25 |

Snížení emisí závisí z téměř poloviny na technologiích, které jsou zatím ve fázi prototypu

Jak vyplývá ze zprávy Perspektivy energetických technologií 2020 aktuálně vydané Mezinárodní energetickou agenturou (IEA), pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 se musí urychlit zavádění inovací výroby zelené elektřiny, vodíku, biometanu a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. prosince 2020 07:45 |

Prodlouženy termíny pro příjem žádostí u 110., 144., 148. a 149. výzvy

Prodloužení se týká dotací zaměřených na hospodaření s dešťovou vodou, protipovodňová opatření, sanaci svahových nestabilit a na prevenci proti škodám způsobeným zvláště chráněnými druhy živočichů. U dotačních výzev 144, 148, a 149 Operačního programu …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 7. prosince 2020 06:25 |