Úterý, 29. prosince 2020

článků: 9

EU's 2030 emissions target will not save the climate

EU leaders celebrated an agreement to slash emissions by 55% over the next decade. But the target is not enough to avoid catastrophic heating and its reliance on hydrogen and accounting tricks is problematic, environmental groups said. In a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 29. prosince 2020 16:45 |

V Kolíně od 1. ledna dávejte plechovky do žlutých nádob s plastem

Kovové obaly jsou bohužel často součástí směsného komunálního (zbytkového) odpadu. Přitom se jedná o snadno recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo! Na rozšíření sběrných míst o další kontejnery není ale leckde dostatečný …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 29. prosince 2020 12:45 |

Prodloužena výzva IFN na výhodné půjčky z prostředků EU

Vzhledem k současné situaci spojené s epidemii Covid-19 bylo rozhodnuto o prodloužení příjmu žádosti v rámci pilotní výzvy Inovativních finančních nástrojů (IFN) 1/2017) na výhodné zápůjčky z prostředků EU až do 28. 2. 2021 nebo do vyčerpání alokace, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 29. prosince 2020 12:05 |

Praha otestuje inovativní způsob řízení svozu odpadu

Praha připravuje spuštění inovativního projektu spočívajícího v dynamickém svozu odpadu, který městu umožní efektivněji plánovat svoz odpadu. Díky pravidelné kontrole automatizovaných svozových tras bude možné operativně reagovat na změny v produkci …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 29. prosince 2020 10:45 |

MAS Opavsko: Vitamíny pro Opavsko - soběstačnost v pěstování ovoce a zeleniny

MAS Opavsko si letos vybralo za cíl podporu domácí soběstačnosti v oblasti domácího pěstování ovoce a zeleniny, a to bez ohledu na to zda je člověk majitelem zahrady anebo jen truhlíku na okně. Stalo se zvykem, že v obchodě koupíme vše a znalosti …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 29. prosince 2020 08:15 |

Návrhy plánů dílčích povodí

Plány dílčích povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Návrh Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe Návrh Plánu dílčího povodí Horní Vltavy …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 29. prosince 2020 07:35 |

Vánoční Zpravodaj MŽP, tentokrát věnovaný dětem a envivzdělávání

Vánoce patří na prvním místě dětem, nejinak je tomu ve vánočním Zpravodaji MŽP. Z výzkumu Nadace proměny, publikovaného před čtyřmi lety, vyplynulo, že české děti tráví v průměru denně necelé dvě hodiny venku, ale více než čtyři hodiny u různých …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 29. prosince 2020 06:15 |

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Titul předpisu:Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Citace: 544/2020 Sb. Částka: 224/2020 Sb. Na straně (od-do): 6282-6300 Rozeslána …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 29. prosince 2020 05:45 |