Čtvrtek, 17. prosince 2020

článků: 9

Evropský projekt STARGATE do kterého je zapojený Jihomoravský kraj má za cíl udržitelné zemědělství

Projekt STARGATE usiluje o rozvoj průlomové, víceúrovňové a holistické metodiky klimaticky inteligentního zemědělství, získávání inovací v oblasti řízení rizik mikroklimatu a počasí, jakož i v oblasti krajinného plánování. Jihomoravský kraj plní roli …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 17. prosince 2020 17:45 |

Ekologické organizace se spojily za zdravou a pestrou krajinu. Nabízí recepty na hlavní neduhy českého zemědělství

Ekologické organizace dnes spouštějí výzvu Za zdravou a pestrou krajinu, [1] která reaguje na zásadní a dosud nedostatečně řešené problémy zemědělské krajiny. Opírají se přitom o data od mnoha odborníků, kteří se profesně zemědělstvím a zemědělské …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 17. prosince 2020 11:45 |

Evropané chtějí na veřejných místech více nádob na třídění odpadu, ukazuje průzkum

Evropané by chtěli více nádob na tříděný odpad ve veřejném prostoru. Zároveň upřednostňují nekonečně recyklovatelné obaly, lepší označování výrobků a chtějí vědět více o tom, co se stane s odpadem po jeho vytřídění. Vyplývá to z celoevropského …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 17. prosince 2020 08:25 |

Druhotná paliva jako NEODPAD ve slovenské a rakouské vyhlášce

V ČR se již delší dobu diskutuje otázka vydání vyhlášky, která by stanovila požadavky na kvalitu paliv z odpadů (též alternativní paliva). Problematika spalování a spoluspalování odpadů a paliv z odpadů je v ČR řešena zákonem o ochraně ovzduší a jeho …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 17. prosince 2020 07:45 |

Česko je v počtu dobíjecích stanic na konci Evropy, tři čtvrtiny jsou jen ve čtyřech zemích EU

Tři čtvrtiny dobíjecích stanic v Evropě jsou pouze ve čtyřech státech Unie - Nizozemsku, Německu, Francii a Velké Británii. Tyto státy přitom pokrývají jen asi čtvrtinu území osmadvacítky. Vyplývá to z interaktivní mapy Evropské asociace výrobců …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 17. prosince 2020 07:45 |

Komise představila nový legislativní rámec pro baterie

Evropská komise dnes navrhla modernizaci evropské legislativy týkající se baterií, tak aby odpovídala současným cílům strategie EU v oblasti oběhového hospodářství a Zelené dohody pro Evropu. Cílem je, aby baterie na evropském trhu měly vysoký výkon, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 17. prosince 2020 07:45 |

Ekologie a udržitelnost. Evropa vyhlašuje nové zelené předpisy pro baterie

Evropská unie dlouhodobě podporuje akumulaci energie jako důležitý nástroj dekarbonizace unijní energetiky, průmyslu a dopravy. Větší využití akumulace podpořili poslanci Evropského parlamentu již v polovině letošního roku, když Evropskou komisi …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 17. prosince 2020 06:25 |

Nová pracovní pozice Správce/vývojář BI platformy

Pro zpracování dat o životním prostředí v nově vznikající DWH/BI platformě hledáme posilu do mladého týmu. Zpracováváme data z velkého množství nesourodých zdrojů pro jednotné zpracování do publikací CENIA a webovou prezentaci indikátorů životního …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 17. prosince 2020 06:25 |

Předvánoční Priorita informuje o nových dotačních výzvách a programech

V roce 2021 se odehraje hned několik zásadních novinek. Jednou z nich je Modernizační fond, který v následujících deseti letech nabídne až 150 miliard korun na nové obnovitelné zdroje energie, modernizaci teplárenství, optimalizaci spotřeby energie v …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 17. prosince 2020 05:45 |