Čtvrtek, 10. prosince 2020

článků: 8

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety ENVI(2020)1210_1 DRAFT AGENDA Meeting Thursday 10 December 2020, 13.45 - 15.45 Brussels, Room: Paul-Henri Spaak (3C050) Friday 11 December 2020, 9.00 - 11.00 Brussels, Room: József Antall …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. prosince 2020 17:25 |

Dohoda ohledně snižování emisí methanu

Zástupci firem působících v odvětví těžby ropy a zemního plynu se dohodli se zástupci Evropské komise, programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Fondu ochrany životního prostředí (EDF) na snížení emisí methanu do ovzduší. Kromě toho bude vytvořen …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. prosince 2020 16:45 |

Krize zdravotního stavu borových porostů

Vedle smrku zasaženého kůrovcovou kalamitou se začal v posledních letech prudce zhoršovat zdravotní stav lesů, kde je významnou dřevinou borovice lesní, která patří mezi naše hlavní hospodářské dřeviny. K roku 2019 dosahoval její podíl ve druhové …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. prosince 2020 09:45 |

Jaké zvolit alternativní palivo do auta

Alternativní paliva, jako je LPG, CNG a elektřina, jsou levnější a ekologičtější než klasická kapalná paliva. Technologie jsou dnes již ověřené a spolehlivé, jejich cena klesla na běžně přijatelnou úroveň a síť čerpacích stanic houstne. Jaký …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. prosince 2020 09:05 |

Společné prohlášení zástupců MŽP, MZV a Libereckého kraje k polské reakci na české požadavky ve věci rozšiřování těžby na …

Dnes se zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zahraničních věcí a Libereckého kraje jednoznačně shodli na tom, že polská reakce na naše požadavky, které by mohly vést k mimosoudnímu řešení problémů způsobených těžbou na dole Turów, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. prosince 2020 09:05 |

SP ČR: CESTA KE KLIMATICKÉ NEUTRALITĚ VYŽADUJE KOMPLEXNÍ A KONSTRUKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Evropská rada by měla na svém zasedání ve dnech 10. a 11. prosince 2020 rozhodnout o zvýšení klimatických ambicí Evropské unie do roku 2030. Svaz průmyslu a dopravy ČR souhlasí s postupnou cestou ke klimatické neutralitě. Obává se ale dopadů zpřísnění …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. prosince 2020 08:25 |

EU: Emise skleníkových plynů se loni snížily o 3,7 %

Evropská komise zveřejnila zprávu o pokroku v oblasti klimatu za loňský rok, která ukazuje, jak se EU dařilo snižovat emise skleníkových plynů. Podle výsledků se emise meziročně snížily o 3,7 %, zatímco HDP stouplo o 1,5 %. V porovnání s rokem 1990 se …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. prosince 2020 07:45 |

Moderní energetika v regionech: příležitosti jsou v efektivních budovách i obnovitelných zdrojích

V minulém týdnu proběhlo druhé setkání v rámci bloku akcí nazvaných Ekoinovační fórum. Nyní se online debata zaměřila na možnosti nových směrů v energetice, ze kterých mohou těžit kraje či obce a města. Zástupci byznysu a akademici se shodli, že kraje …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 10. prosince 2020 06:25 |