Čtvrtek, 23. července 2020

článků: 4

Car emissions: MEPs set end on gap between lab and real driving emission tests

The Environment, Public Health and Food Safety Committee adopted on Tuesday an amendment to EU rules on measuring emissions from light passenger and commercial cars (Euro 5 and Euro 6) with 55 votes to 14 and 11 abstentions. MEPs want to substantially …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. července 2020 11:25 |

Za zanedbání ochrany lesa proti kalamitním hmyzím škůdcům padla pokuta 200 tisíc korun

Vlastník lesa, společnost Enlino a.s., významně zanedbal ochranu lesa proti kalamitním hmyzím škůdcům neprovedením včasné asanace 567 m3 kůrovcového dříví v okolí Přelouče. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové mu za …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. července 2020 10:45 |

Zprávy o uplatňování nařízení o dřevu (EUTR) a nařízení o licencích FLEGT

Na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí poskytnou členské státy EU veřejnosti informace o …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. července 2020 08:45 |

Extrémní sucha ovlivňují i přirozeně nejsušší biotopy jižní Moravy

Skalní stepi Pálavy patří k přirozeně nejsušším biotopům střední Evropy. Nacházejí se na mělkých kamenitých půdách jižních svahů s vystupujícími vápencovými skalkami, navíc v jedné z nejsušších a nejteplejších částí České republiky. Tento biotop je …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 23. července 2020 05:25 |