Středa, 22. července 2020

článků: 5

Bisfenol A v termografickém papíru je postupně nahrazován bisfenolem S

Předpokládá se, že do roku 2022 bude 61 % veškerého termografického papíru v EU na bázi bisfenolu S (BPS) - zveřejněno ECHA 18. 6. 2020 Na žádost Evropské komise ECHA od roku 2017 monitoruje vývoj v oblasti termopapíru na trhu EU, ale především …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. července 2020 13:45 |

Kapalná biopaliva za rok 2019

Souhrnné údaje o produkci, dovozech, vývozech, zásobách a hrubé domácí spotřebě kapalných biopaliv za rok 2019, časová řada údajů 1992 - 2019 pro methylestery mastných kyselin (FAME) a časová řada údajů 2007 - 2019 pro bioethanol. Souhrnný přehled …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. července 2020 12:25 |

Firma provozovala bioplynovou stanici v rozporu s integrovaným povolením. Dostala pokutu 250 tisíc korun

Společnost IC-PARK ENERGO, a.s., která v bývalém zemědělském areálu ve Svojšíně provozuje bioplynovou stanici, porušila podmínky integrovaného povolení. Dlouhodobě skladovala tuny kuchyňských odpadů a neprováděla mikrobiologické rozbory digestátu v …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. července 2020 11:45 |

Vyhodnocení vlivů koncepce PRVKÚ ČR - SUCHO na životní prostředí a veřejné zdraví

Vyhodnocení vlivů koncepce PRVKÚ ČR - SUCHO na životní prostředí a veřejné zdraví 2020. Přílohy PRVKÚ ČR- SUCHO Vyhodnocení koncepce SEA (PDF, 7 MB) Příloha č. 1 - Popis územních limitů (PDF, 295 KB) Příloha č. 1A - Tabulková a grafická část (PDF, 43 …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. července 2020 09:45 |

Rozvoj sběrné sítě pro třídění kovových odpadů

S účinností od 1. ledna 2015 mají obce dle zákona o odpadech povinnost zajistit třídění kovových odpadů. Od té doby se možnosti sběru kovových odpadů, včetně obalů, pro občany postupně rozšiřují, avšak v současnosti dostupná infrastruktura pro jejich …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 22. července 2020 08:25 |