Pátek, 24. července 2020

článků: 5

Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 3 látky toxické pro reprodukci a jeden endokrinní disruptor. Kandidátský seznam nyní obsahuje 209 látek (zveřejněno ECHA 25. 6. 2020). Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC), …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 24. července 2020 13:35 |

Lidé vybírají Strom roku České republiky. Díky hlasujícím vyrostou nové stromy

Tříměsíční klání o zisk titulu Stromu roku právě odstartovalo. Do finále letos již 19. ročníku ankety, za kterou stojí Nadace Partnerství, postoupila dvanáctka kandidátů z devíti krajů. Ti usilují o prvenství v podobě odborného ošetření zdarma a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 24. července 2020 12:15 |

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. červenci 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 24. července 2020 11:45 |

Klimatické hodiny tikají: Nová zpráva ukazuje, že nové městské aglomerace mohou pomocí stávajících technologií dosáhnout …

Díky implementaci stávajících technologických řešení pro elektrifikaci dopravy, energeticky úsporného vytápění, chlazení budov a integraci technologických sektorů dokáží městské aglomerace překlenout polovinu hodnoty, která je dělí od cílové hodnoty …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 24. července 2020 09:15 |

Průzkum: evropští i čeští spotřebitelé vědí, jak recyklovat elektroodpad a vysloužilé světelné zdroje

Průzkum provedený v pěti evropských zemích zkoumal vnímání a návyky spotřebitelů při likvidaci elektroodpadu, a to včetně toho světelného, tedy vyřazených světelných zdrojů. Průzkum prokázal, že značný podíl respondentů ví, kam elektroodpad odnést a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 24. července 2020 08:45 |