Pátek, 3. července 2020

článků: 8

Mismanaged waste and tyre abrasion: scientists map key types and sources of marine plastic pollution

There is mounting global concern about marine plastic pollution and a growing focus on ways to address this environmental problem. In 2015, 9.2 megatonnes (Mt) of plastic was lost to the environment globally; in order to remedy this issue, it is …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 3. července 2020 16:45 |

Koruny stromů chrání lesní rostliny před globálním oteplováním

Teplotně stabilnější lesní prostředí pod korunami stromů chrání lesní organismy před teplotními extrémy, a ovlivňuje tak jejich reakci na globální oteplování. Lesní rostliny proto mnohem výrazněji reagují na změny v zápoji stromového patra než na …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 3. července 2020 11:25 |

Udělejte svůj domov chytřejší

S počínajícím létem a prázdninami pro mnoho lidí nastává čas přestaveb a rekonstrukcí domů i bytů. Letos však nejeden plán překazila pandemie a s ní spojená nejistá ekonomická situace, díky, které se řada lidí rozhodla s investicemi do rekonstrukcí …

ikona 44 Digitální domácnost | 3. července 2020 10:45 |

Nové možnosti zkrášlení osvětlení vašeho obydlí

Možná, že by se pro vás mohly stát inspirací novinky v portfoliu společnosti Signify, která přináší nové typy a inovované produkty Philips Hue.

ikona 44 Digitální domácnost | 3. července 2020 10:45 |

Resorcinol nebyl identifikován jako látka vzbuzující mimořádné obavy

Výbor členských států (MSC) neodsouhlasil identifikaci resorcinolu jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) vzhledem k jeho vlastnostem narušujícím endokrinní systém. Konečné rozhodnutí učiní Evropská komise (zveřejněno ECHA 16. 6. 2020). Na …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 3. července 2020 10:45 |

Statistiky udržitelného rozvoje ČEZ přehledně a na jednom místě: za rok 2019 snížil ČEZ emisní intenzitu výroby o 6,7 %, …

Ačkoliv Skupina ČEZ loni dodala více energie než v předchozím roce, vyráběla ji úsporněji a šetrněji k životnímu prostředí. Dokládají to meziročně nižší hodnoty celkových emisí, uhlíkové intenzity výrobních zdrojů, vlastní spotřeby energií či pitné …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 3. července 2020 10:45 |

Největší projekt energetických úspor v ČR neohrozila ani epidemie COVID. Studentské koleje ČVUT procházejí velkolepou …

Projekt, který ročně uspoří nejznámější české technické univerzitě 20 milionů korun a 4 125 tun CO2, postoupil do další fáze. I přes komplikace způsobené pandemií se aktivity nezastavily a na největších českých kolejích probíhají práce na zateplení, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 3. července 2020 08:45 |

Biometan nahradí 40 % zemního plynu v dopravě

Biometan nahradí v roce 2030 až 40 % zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů z dopravy poháněné plynem se tak sníží o 55 %, doprovázené až 1 milionem nových pracovních míst [1] a roční úsporou při …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 3. července 2020 04:45 |