Pátek, 9. listopadu 2018

článků: 8

Bionická nanotech houba vyrábí solární elektřinu

Superhrdina nemusí být savec. Nemusí to být ani živočich. Novým hrdinou je neohrožený žampion v nanotechnologickém kostýmu. A jeho superschopností je výroba elektřiny ze slunečního záření. Podobné hybridy s nanotechnologiemi budeme, doufejme, vídat …

ikona 2 OSEL.cz | 9. listopadu 2018 22:55 |

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2017

Vodohospodářská ročenka ,,Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2017" se zažitým názvem Modrá zpráva je jedním ze zásadních materiálů, které Ministerstvo zemědělství publikuje každoročně již od roku 1997 Rok vydání: 2018 …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. listopadu 2018 13:25 |

Tokamak SPARC nabízí levnější a rychlejší cestu k fúzní energii

Dramatický pokrok ve vývoji nových supravodivých materiálů posouvá fúzní energetiku blíže k realitě. Inženýři MIT plánují postavit průlomový tokamak SPARC, který bude díky velmi výkonným magnetům menší, rychlejší a hlavně i levnější než obvykle.

ikona 2 OSEL.cz | 9. listopadu 2018 09:35 |

Návrh stanoviska Evropského výboru regionů k návrhu nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody

V červnu tohoto roku Evropská komise zveřejnila první návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Bližší informace o tomto návrhu jsou dostupné zde. V rámci schvalovacího procesu je tento návrh …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. listopadu 2018 08:45 |

Lakovna dílů porušila zákon o ochraně ovzduší. Dostala pokutu 150 tisíc korun

Inspektoři z oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili v říjnu 2016 pokutu 150 tisíc korun společnosti HAJDIK a.s., se sídlem v Jablůnce. Jedná se o lakovnu dílů převážně pro automobilový průmysl a železniční …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. listopadu 2018 08:45 |

Zero waste - start

. ...

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. listopadu 2018 07:25 |

Oznamování asanace kůrovcového dříví příslušnému krajskému úřadu

Podmínkou pro poskytnutí finančního příspěvku na včasnou a účinnou asanaci vytěženého jehličnatého dříví je oznámení provedené asanace do 7 dnů od provedení prací, a to elektronicky způsobem stanoveným MZe na jeho internetových stránkách. Oznamování …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. listopadu 2018 06:45 |

Odborníci varují: schopnost krajiny zadržovat vodu je kriticky nedostatečná

Současná krajina je silně poškozená dnešním způsobem zemědělského a lesnického hospodaření a její retenční schopnost z hlediska vody je kriticky nedostatečná...Náprava tohoto stavu nemá dostatečnou politickou prioritu. Shodlo se na tom 119 odborníků z …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. listopadu 2018 04:45 |