Středa, 21. listopadu 2018

článků: 6

Hledáte luxusní bydlení v Praze? Máme pro vás 3 tipy

Počet obyvatel hlavního města neustále roste, a to především díky tomu, že zde lidé najdou prakticky všechno. Začít bychom mohli

ikona 38 Ekologické bydlení | 21. listopadu 2018 17:45 |

Soud potrestal agresory, kteří vulgárně i fyzicky napadli inspektory České inspekce životního prostředí

Dva inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Ústí nad Labem byli v říjnu 2012 napadeni při kontrole. Případ skončil u soudu. Rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne 19. 7. 2017 byli obvinění P.K. a D.D. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 21. listopadu 2018 13:45 |

4 z 8 legislativních návrhů balíčku Čistá energie pro všechny byly schváleny

Evropský parlament minulý týden schválil čtyři z osmi legislativních návrhů balíčku ,,Čistá energie pro všechny". Cílem balíčku bylo poskytnout Evropanům přístup k bezpečné, cenově dostupné a k životnímu prostředí šetrné energii. Byly stanoveny …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 21. listopadu 2018 12:25 |

Zpráva o životním prostředí ČR 2017: Díky rozvoji technologií a zaváděným opatřením nadále klesá zátěž našeho životního …

Emise znečišťujících látek do ovzduší se meziročně opět snížily, kvalita ovzduší zůstává přesto neuspokojivá.V loňském roce ji ovlivnily smogové situace v souvislosti s aktuálními rozptylovými podmínkami, ovzduší znečišťuje zejména silniční doprava ve …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 21. listopadu 2018 11:45 |

EIA/SEA v datech

. ...

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 21. listopadu 2018 06:35 |

Pozvánka na seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014-2020 - Havlíčkův Brod, prosinec 2018

Diskuzní seminář se zaměřuje na Prioritní osu 4, Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, aktivita 4.3.3. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekologickostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 21. listopadu 2018 05:55 |