Poletíme někdy ke hvězdám s halo pohonem?

Pokud bychom našli blízké černé díry a měli k dispozici výkonný megalaser, tak bychom mohli postavit extrémní gravitační prak, který by odpaloval ke hvězdám velké kosmické lodi relativistickými rychlostmi, aniž by k tomu potřebovaly nějaké palivo. Se …

Importováno: 14. března 2019 (12:45), OSEL.cz

Trvalý odkaz: http://www.osel.cz/10428-poletime-nekdy-ke-hvezdam-s-halo-pohonem.html