Pátek, 19. února 2021

článků: 6

Výkaznictví dat o odpadech se začíná sjednocovat

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil statistiky o produkci odpadů, ve kterých došlo k významnému přiblížení s daty, která pro Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zpracovává CENIA, česká informační agentura životního prostředí. K problematice …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 19. února 2021 16:35 |

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické …

Citace: 55/2021 Sb. Částka: 25/2021 Sb. Na straně (od-do): 616-622 Rozeslána dne: 12. února 2021 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR Datum přijetí: 8. února 2021 Datum... ...

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 19. února 2021 10:45 |

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 17. 2. 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 19. února 2021 08:45 |

Poslanci hospodářského výboru zatím akumulaci nepodpořili. Jednání vévodily nepravdivé a mnohokrát vyvrácené informace

Přestože velkokapacitní baterie na akumulaci energie vznikají jako důležitá část moderní energetiky všude po světě, potřebnou licenci k podnikání v tuzemsku dnes poslanci na Hospodářském výboru sněmovny nepodpořili. Výrazný podíl na tom má i vlivná …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 19. února 2021 08:45 |

2050: Bude v plynovodech vodík, nebo syntetický metan?

Stovky miliard korun na investicích do úprav přepravní a distribuční plynárenské soustavy, zásobníků plynu, domovních rozvodů a také koncových spotřebičů. Nevyhnutelné náklady spojené s náhradou zemního plynu vodíkem by mohl ušetřit syntetický metan. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 19. února 2021 07:25 |