Pondělí, 1. února 2021

článků: 7

Brožura k novele zákona o odpadech - zkušenosti měst

Od 1. ledna 2021 platí v České republice nový zákon o odpadech, který přináší především obcím řadu nových pravidel a povinností. Patří k nim např. zvýšení podílu separace a snížení množství skládkovaného odpadu. Řada měst a obcí v Evropě i České …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 1. února 2021 17:35 |

Problematika určení správy drobných vodních toků

Zodpovědný útvar: Ministerstvo zemědělství ČR Základní informace k životní situaci Správu drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků jsou oprávněny vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické nebo právnické osoby, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 1. února 2021 17:35 |

Změna čísla telefonické podpory ISPOP

CENIA, česká informační agentura životního prostředí provozuje pro Ministerstvo životního prostředí Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP. ISPOP přijímá a zpracovává vybraná hlášení (tzv. ohlašovací povinnosti) z oblasti životního …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 1. února 2021 08:25 |

Odpadová pandemie v hlavním městě nevypukla

Největší pražská svozová společnost analyzovala své odpadové statistiky, aby zjistila, jak změny vyvolané pandemií a vládními nařízeními ovlivnily produkci odpadu na území metropole. Žádný šok se nekoná, ukazují data. Pražané v roce 2020 vyprodukovali …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 1. února 2021 08:25 |

Státní pozemkový úřad vydal Koncepci pozemkových úprav

Státní pozemkový úřad vydal Koncepci pozemkových úprav na období let 2021 - 2025, již druhou v řadě od svého vzniku v roce 2013. Pro toto období ztotožnil SPÚ svou činnost v oblasti pozemkových úprav v maximální možné míře se strategií Ministerstva …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 1. února 2021 05:45 |

Zpravodaj CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydala letošní první číslo svého zpravodaje, ve kterém naleznete aktuální informace o činnosti agentury. Zpravodaj naleznete na tomto odkaze. Přejete-li si zasílat další vydání Zpravodaje na email, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 1. února 2021 05:45 |

Vědci objevili způsob identifikace topolů odolných vůči suchu

Významným úkolem lesnické vědy v současnosti je nalezení jedinců lesních dřevin odolných vůči suchu, a to v rámci jednotlivých druhů a jejich populací. Mezi jedinci jednoho druhu domácích dřevin, ať už jde o smrk, jedli, buk, topol, lípu či jiné, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 1. února 2021 04:25 |