V Hamburku zahájili provoz obřího rentgenového laseru

Největší rentgenový laser na volných elektronech na světě byl v pátek otevřen v Hamburku a je k dispozici vědcům.

Importováno: 1. září 2017 (21:45), Tyden.cz

Trvalý odkaz: http://www.tyden.cz/rubriky/veda/technologie/v-hamburku-zahajili-provoz-obriho-rentgenoveho-laseru_444517.html