Blížíme se k hranici únosnosti prostředí, varuje chemik před zamořováním polutanty

Analytický chemik profesor Tomáš Cajthaml se specializuje na využití mikroorganismů pro rozklad organických odpadních látek v životním prostředí. Co to znamená a k čemu tuto specializaci potřebujeme, vysvětlil sám vědec v Magazínu Leonardo.

Importováno: 7. září 2017 (16:15), Priroda

Trvalý odkaz: http://www.rozhlas.cz/_zprava/blizime-se-k-hranici-unosnosti-prostredi-varuje-chemik-pred-zamorovanim-polutanty--1753249