Vyšetření MRI odhadne naší inteligenci

Poněkud paradoxní na tom je, že při stanovení lidské inteligence musí asistovat inteligence umělá.

Importováno: 2. ledna 2020 (15:15), OSEL.cz

Trvalý odkaz: http://www.osel.cz/10956-vysetreni-mri-odhadne-nasi-inteligenci.html