Stane se hydrid hlinitý klíčem k pokladu vodíkové energetiky?

Vodík je už dlouho slibným zdrojem energie. Praktické aplikace ale váznou, hlavně kvůli obtížné výrobě vodíku a ještě obtížnější manipulaci s tímto potměšilým plynem. Hydrid hliníku je lehký prášek, který by mohl změnit pravidla hry. Hlavní problémem …

Importováno: 11. září 2019 (05:55), OSEL.cz

Trvalý odkaz: http://www.osel.cz/10764-stane-se-hydrid-hlinity-klicem-k-pokladu-vodikove-energetiky.html