CatSper – iontový kanál a příčina mužské neplodnosti

Kanál nezní zrovna moc libozvučně a lze si pod tím představit ledasco. Tentokrát bude řeč o „dírkách“ v bičících spermií s funkcí spínače forsáže motility. Lze si je představit také jako potrubní poštu, která poslům lásky zvěstuje něco jako: „Jsi …

Importováno: 6. května 2019 (19:45), OSEL.cz

Trvalý odkaz: http://www.osel.cz/10527-catsper-iontovy-kanal-muzske-neplodnosti.html