Hlenky řeší Problém obchodního cestujícího neobyčejným způsobem

Hlenky vápenky jsou jednobuněčné améby. Když se jich sleze hodně na jedno místo, tak připomínají plivance. Tyhle plivancoidní tvorové mají ale unikátní výpočetní schopnosti, které by mohly inspirovat tvůrce algoritmů pro řešení úmorných výpočetních …

Importováno: 27. prosince 2018 (08:05), OSEL.cz

Trvalý odkaz: http://www.osel.cz/10278-hlenky-resi-problem-obchodniho-cestujiciho-neobycejnym-zpusobem.html