Lanthanoidový materiál je supravodivý za (téměř) pokojové teploty

Když stlačíte vodík s lanthanem na 200 gigapascalů, tak vznikne bizarní superhydrid lanthanu. Podle prvních výsledků jen tahle sloučenina supravodivá za teploty nad bodem mrazu nebo alespoň blízko pod bodem mrazu. Pokojová supravodivost je zase o něco …

Importováno: 26. prosince 2018 (00:55), OSEL.cz

Trvalý odkaz: http://www.osel.cz/10277-lanthanoidovy-material-je-supravodivy-za-temer-pokojove-teploty.html