Mobil, lidská práva a nádory na mozku

„Zakázat mobil o přestávkách považuji ale za naprosté barbarství, ignoranci a naprosto nulovou reflexi současnosti. A…jo, napíšu to, jako odebrání jednoho ze základních lidských práv. Můžeme to chápat například jako zákaz používat svůj vlastní majetek …

Importováno: 7. listopadu 2018 (20:35), OSEL.cz

Trvalý odkaz: http://www.osel.cz/10195-mobil-lidska-prava-a-nadory-na-mozku.html