Opicím s Parkinsonem kmenové buňky prospěly, na řadě jsou lidé

Před šesti lety v americkém prestižním ústavu (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) vyrobili to, čemu odpůrci genetických modifikací říkají myšolidi. Konkrétně šlo o hlodavce, kteří měli část mozku lidského. Biologicky šlo o chiméry s buňkami …

Importováno: 6. září 2017 (17:25), OSEL.cz

Trvalý odkaz: http://www.osel.cz/9541-opicim-s-parkinsonem-kmenove-bunky-prospely-na-rade-jsou-lide.html