Průlom se zmraženým harddiskem: 5300 filmů na poštovní známce

Jednomolekulové magnety s lanthanoidem dysprosiem fungují při teplotě mínus 213 °C. Teplota kapalného dusíku, který by snadno a levně chladil servery v datacentrech, je už nadosah.

Importováno: 24. srpna 2017 (07:25), OSEL.cz

Trvalý odkaz: http://www.osel.cz/9522-prulom-se-zmrazenym-harddiskem-5300-filmu-na-postovni-znamce.html