VĚDA: Oxid uhličitý je v tom nevinně

Nejsem vůbec překvapen tím, že jistý mladý běloch (to považuji v tomto případě za přitěžující okolnost) byl „odejit“ z univerzity v Cambridge kvůli „šíření pseudovědy“. Jde o korektní politiku - co jiného.

Importováno: 11. července 2019 (00:35), Neviditelný pes - věda

Trvalý odkaz: http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-oxid-uhlicity-je-v-tom-nevinne-dud-/p_veda.aspx?c=A190709_221914_p_veda_wag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=p_veda&utm_content=main