VĚDA: Neprůstřelné experimenty

V 70. letech, v začátcích své vědecké činnosti, jsem zkoumal, jak probíhá vazba různých solí na lidské bílkoviny. Velmi nesnadné bylo především uspořádání pokusu. Právě jsme se rozhodovali, jakou další sůl zkusit, když se objevil článek japonských …

Importováno: 15. dubna 2019 (00:35), Neviditelný pes - věda

Trvalý odkaz: http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-neprustrelne-experimenty-dml-/p_veda.aspx?c=A190413_150436_p_veda_wag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=p_veda&utm_content=main