TECHNOLOGIE: Vznikne Rada informační bezpečnosti?

Národní informační centrum pro veřejný kredit v Čínské lidové republice uveřejnilo zprávu o své činnosti.

Importováno: 12. března 2019 (00:05), Neviditelný pes - věda

Trvalý odkaz: http://neviditelnypes.lidovky.cz/technologie-vznikne-rada-informacni-bezpecnosti-fbf-/p_veda.aspx?c=A190309_221652_p_veda_wag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=p_veda&utm_content=main