VĚDA: Konec Velkého K

Pocit, že se život zrychluje, je obvyklý; méně si uvědomujeme, že se také zpřesňuje. Běžného občana se to obvykle bezprostředně netýká.

Importováno: 10. ledna 2019 (00:35), Neviditelný pes - věda

Trvalý odkaz: http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-konec-velkeho-k-0q0-/p_veda.aspx?c=A190108_210219_p_veda_wag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=p_veda&utm_content=main