VĚDA: Mašíblové kreacionismu a slovanského autochtonismu

Cesta poznání není lehká. Zakladatel moderní chemie Lavoisier z pověření Akademie věd vypracoval zprávu o žhavém kameni, který dne 13. září 1768 spadl u pole, kde rolníci sklízeli úrodu.

Importováno: 9. ledna 2019 (00:25), Neviditelný pes - věda

Trvalý odkaz: http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-masiblove-kreacionismu-a-slovanskeho-autochtonismu-pmi-/p_veda.aspx?c=A190106_223435_p_veda_wag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=p_veda&utm_content=main