HISTORIE: Znamenití lékaři v českých zemích (68)

Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani vzpomínáni.

Importováno: 9. ledna 2019 (00:25), Neviditelný pes - věda

Trvalý odkaz: http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-znameniti-lekari-v-ceskych-zemich-68-f3n-/p_veda.aspx?c=A190113_230307_p_veda_wag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=p_veda&utm_content=main