VĚDA: My, obyvatelé Janovy říše

Střední délka života v rozvinutých zemích už překročila hranici 80 let. Magická stovka je blíž, než se může zdát.

Importováno: 13. února 2018 (00:35), Neviditelný pes - věda

Trvalý odkaz: http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-my-obyvatele-janovy-rise-d2u-/p_veda.aspx?c=A180210_210619_p_veda_wag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=p_veda&utm_content=main