Astronomové pozorovali strhávání časoprostoru v interakci bílého trpaslíka a neutronové hvězdy

Mezinárodní tým astrofyziků vedený australským profesorem Metthewem Bailesem pozoroval projev strhávání časoprostoru (frame dragging), které bylo předpovězeno einsteinovou teorií obecné relativity. Jedná se o efekt způsobený rotací tělesa, která …

Importováno: 4. února 2020 (07:05), www.livingfuture.cz

Trvalý odkaz: http://www.livingfuture.cz/clanek.php?articleID=12181