Družici Spaceway-1 by mohla explodovat baterie, její operátor proto požádal o svolení k navýšení oběžné dráhy

Problémy s baterií by mohly způsobit explozi družice Spaceway-1, která poskytuje televizní signál nad Aljaškou. Družice vyrobená Boeingem letěla do vesmíru v roce 2005 a měla původně sloužit 12 let, má však pořád dost paliva a proto slouží dál. …

Importováno: 27. ledna 2020 (19:05), www.livingfuture.cz

Trvalý odkaz: http://www.livingfuture.cz/clanek.php?articleID=12172