Magnetar, který před deseti lety přestal vysílat rádiové vlny, se opět ozval

Magnetary jsou neutronové hvězdy s extrémně silným magnetickým polem, doposud jich bylo objeveno 23. Rozklad magnetických polí v magnetaru vytváří emise vysokoenergetické elektromagnetické radiace ve formě gama nebo rentgenového záření nebo také …

Importováno: 15. března 2019 (06:55), www.livingfuture.cz

Trvalý odkaz: http://www.livingfuture.cz/clanek.php?articleID=11825