Ozónová díra by se mohla zacelit během pár desítek let, pokud budou dodržována pravidla

Podle aktuálního reportu z Organizace spojených národů, by se ozónová díra mohla zacelit ještě v tomto století. Ozónová díra je problém, který nabyl významu koncem 70 let minulého století, kdy byl detekovaný výrazný úbytek ozónu v atmosféře planety. …

Importováno: 7. listopadu 2018 (19:55), www.livingfuture.cz

Trvalý odkaz: http://www.livingfuture.cz/clanek.php?articleID=11666