Únorový Věstník MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP. Obsahem druhé částky Věstníku je: Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších …

Importováno: 23. února 2021 (09:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/118475?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky