Zákon o výrobcích s ukončenou životností - Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k plnění některých povinností výrobců baterií …

V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností dnem 1. ledna 2021 vydává odbor odpadů MŽP toto metodické sdělení, které má za cíl vyjasnit některé otázky týkající se plnění povinností výrobců baterií a …

Importováno: 23. února 2021 (04:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/118476?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky