Komise vydala pravidla mechanismu pro financování projektů obnovitelné energie

Evropská komise vydala pravidla, podle kterých se bude řídit nový mechanismus EU pro financování obnovitelné energie. Ten umožní členským státům snadněji získat finanční prostředky na projekty zaměřené na obnovitelnou energii a tím přispěje k plnění …

Importováno: 5. října 2020 (12:15), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/117262?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky