Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 3. červnu 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Přílohy Informační zpráva o hydrologické …

Importováno: 5. června 2020 (05:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/116446?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky