Sto tisíc korun uložili inspektoři ČIŽP obci Horní Bojanovice za porušení vodního zákona

Obec Horní Bojanovice vypouštěla bez povolení z vyústění dešťové kanalizace, kterou vlastní a provozuje, nečištěné odpadní vody do toku Pradlenka. Dále nedoložila doklady o odvozu odpadních vod z jímky z budovy Obecního úřadu Horní Bojanovice. Za …

Importováno: 14. února 2020 (16:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115565?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky