Jsou tu nové dotační výzvy na ochranu přírody a krajiny

Od 3. února vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR průběžné výzvy z Operačního programu Životní prostředí, a to na specifický cíl 4.2 (Posílit biodiverzitu) a specifický cíl 4.4 (Zlepšit …

Importováno: 12. února 2020 (06:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115567?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky