PRAHA: Pilotní projekt svozu kuchyňského bioodpadu

Praha spustila pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu, tedy bioodpadu živočišného a rostlinného původu z domácností. Biologicky rozložitelné odpady v současné době tvoří značnou část směsného komunálního odpadu, přitom významně ztěžují jeho …

Importováno: 12. února 2020 (04:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115578?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky