Vědci Botanického ústavu AV ČR vytvořili nejucelenější databázi výskytu lišejníků a mechorostů v ČR

Vědci Botanického ústavu AV ČR vytvořili nejkompletnější databázi monitorující výskyt lišejníků a mechorostů na území ČR. Databáze má potenciál přispět k nalezení nových lokalit vzácných či ohrožených druhů a má napomoci lépe poznat regionální …

Importováno: 11. února 2020 (13:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115576?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky