Firma ALEVEN MOST dostala pokutu 130 tisíc korun za nelegální skladování stavebních a demoličních odpadů

Za skladování cca 3 200 tun stavebních a demoličních odpadů na orné půdě uložili Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem společnosti ALEVEN MOST a.s. pokutu ve výši 130 tisíc korun. Prostor je ale veden jako orná půda a …

Importováno: 10. února 2020 (12:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115527?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky