Resortní výkaz Les (MZe) 1-01 za rok 2019

Resortní výkaz Les (MZe) 1-01 je určen pro vlastníky (nájemce) lesů, kteří obhospodařují lesy s výměrou nad 200 ha a mají svého odborného lesního hospodáře. Pokud respondent v roce 2019 obdržel finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity …

Importováno: 10. února 2020 (09:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115558?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky