Ani vydra, ani bobr. Vodu u pobřeží rybníka ovládli divocí koně. Spásáním rákosu pomáhají přírodě

Mělké vody u břehů rybníků a jezer patří v přírodě k místům s největší biologickou rozmanitostí. V krajině, kde nevhodně hospodaří člověk, však tato místa obvykle zarůstají hustými porosty orobince a rákosu, které většinu života v pobřežních zónách …

Importováno: 8. února 2020 (07:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115535?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky