Za vícero porušení vodního zákona uložili inspektoři ČIŽP firmě pokutu 110 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Českých Budějovic uložili pokutu 110 tisíc korun společnosti TOMEGAS s. r. o. Firma v červenci 2019 překročila emisní limity obsažené v předčištěných odpadních vodách, které vypouštěla z čistírny …

Importováno: 5. února 2020 (13:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115524?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky