Jak zapojit živnostníky do systému obce

Původci (osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí …

Importováno: 5. února 2020 (12:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115455?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky