Závěry o BAT pro spalování odpadu

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách", která je výtahem nejdůležitějších parametrů z celého …

Importováno: 9. ledna 2020 (11:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115311?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky